Обратно към Новините

Новини

Представиха новата книга на Панчо Шопов „Доде е душа жива“

Представиха новата книга на Панчо Шопов „Доде е душа жива“

13.05.2024

„Доде е душа жива“ приключва поредицата от тритомното издание на трудовете на Панчо Шопов – неуморен и последователен изследовател на Панагюрище и панагюрско, което неговите потомци родолюбиво и с чувство за дълг събират, подготвят и предоставят на съвременния читател. Първият и вторият том „Насърчение за свобода“ и „Незабвенни святители“ вече са познати на широка читателска аудитория. Съставители на тритомното издание са Панчо Д. Шопов и Васил Т. Василев.

Представянето на том 3 „Доде е душа жива“ се състоя в залата на Историческия музей от 11,00 часа на 11 май – денят, в който православната църква отдава почит на равноапостолите св. св. Кирил и Методий. Освен панагюрци, в залата присъстваха и гости от София.

Събитието откри директорът на музея доц. д-р Атанас Шопов. Той подчерта, че не случайно са избрали датата 11 май за представяне на книгата и потърси скритата символика на единиците. Панагюрецът Велко Королеев е човекът, който пръв посочва датата 11 май като ден за прослава на делото на двамата братя от Солун и я включва като „празник особит“ в направения от него и издаден в Цариград „Месяцослов или календар вечний за 1953 година“, опирайки се на сведения от средновековни източници. Още преди Освобождението този ден се чества в много градове, а след това, освен църковен, става и всеобщ училищен празник.

От своя страна Панчо Шопов-внук сподели мотивите си за събиране и издаване на трудовете на своя именит предшественик, воден от увереността, че съвременният българин има какво още да научи за историята и сподели не само моменти от подготовката на изданието, но и удовлетворението си от положените усилия. Също така изрази и уважението си към паметта и голямото книжовно дело на своя дядо Панчо П. Шопов, след което предостави думата на Васил Василев, който е редактор и автор на пояснителните текстове в трите тома.

Своето изказване Васил Василев започна с това, че Панагюрище е една страничка, от която тръгват много други страници от българската история. Той припомни имена на панагюрци – книжовници, просветители, революционери които са оставили имената си като първоградители в отделни области и науки или са оставили светлия пример за саможертва в името на свободата. В. Василев представи материалите, включени в „Доде е душа жива“, като по-подробно се спря на „Панагюрище след Освобождението“, „Килимарската промишленост в Панагюрище“, „Летовището Панагюрски колонии в Средна гора“, „По дирята на модерното птицевъдство“, „За делото на пролетариата. Основаване и развитие на социалистическата партия в Панагюрище“, отделни очерци за панагюрци, панагюрските кафенета и гостилници в София, някои писма и уникални снимки, които се публикуват за първи път. Той подчерта и прецизното и отговорно поднасяне на фактите, коректното и етично отношение към хората, за които пише, аналитично и обективно отразяване на процесите в обществения живот в следосвобожденската епоха, на която е посветена третата книга. „Насърчение за свобода“ , „Незабведни святители“ и „Доде е душа жива“ представят цялостно краеведските изследвания на Панчо Шопов,които са богат източник на информация и знание за факти, събития и лица, свързани с Панагюрище. В същото време са пример за безкористна отдаденост и трудолюбиво постоянство на „ползу роду.“

 

Източник: https://pia-news.com/