Обратно

Сфери на дейност

Процесуално представителство по наказателни дела

Съдружниците в дружеството и асоциираните към него адвокати осъществяват представителство на лица във всички стадии на наказателния процес – както на лица, привлечени в качеството на обвиняем или подсъдим по дадено дело, така и по отношение на пострадали от престъпления граждани и ощетени юридически лица за защита на интересите им в производството.

Лица, които имат качеството на свидетели в наказателното производство, също могат да бъдат представлявани от адвокати от дружеството.

Публикации...

Виж всички

„Незабвенни святители“ - Панчо Шопов, издателство Панчо Д. Шопов, С., 2022 г., автор на пояснителни текстове и редактор Васил Т. Василев, съставители Васил Т. Василев и Панчо Д. Шопов

03.06.2022

„Насърчение за свобода“ – Панчо Шопов, издателство Панчо Д. Шопов, С., 2021 г., автор на пояснителни текстове и редактор Васил Т. Василев, съставители Васил Т. Василев и Панчо Д. Шопов

01.06.2021

„Адвокат Йордан Минчев, или разказът за миналото като дълг към бъдещето“, сп. „Адвокатски преглед“, бр. 4/2021 г., с. 74 - 77

20.04.2021

„Няколко думи за юриста Панчо Шопов и неговата отдаденост на родния край“, сп. „Адвокатски преглед“, бр. 2/2020 г., с. 3 – 10

09.02.2020

Нашият екип в тази сфера

Даниела Доковска

Даниела Доковска

Съдружник
Ина Лулчева

Ина Лулчева

Съдружник
Васил Т. Василев

Васил Т. Василев

Съдружник
Йорданка Вандова

Йорданка Вандова

Съдружник (2005-2019)
Златка Стефанова

Златка Стефанова

Съдружник
Виж всички