Обратно

Сфери на дейност

Процесуално представителство по наказателни дела

Съдружниците в дружеството и асоциираните към него адвокати осъществяват представителство на лица във всички стадии на наказателния процес – както на лица, привлечени в качеството на обвиняем или подсъдим по дадено дело, така и по отношение на пострадали от престъпления граждани и ощетени юридически лица за защита на интересите им в производството.

Лица, които имат качеството на свидетели в наказателното производство, също могат да бъдат представлявани от адвокати от дружеството.

Нашият екип в тази сфера

Даниела Доковска

Даниела Доковска

Съдружник
Ина Лулчева

Ина Лулчева

Съдружник
Васил Т. Василев

Васил Т. Василев

Съдружник
Златка Стефанова

Златка Стефанова

Съдружник
Виж всички