Обратно

Сфери на дейност

Консултации в областта на административното и данъчното право

Адвокатското дружество предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на административното и в частност на данъчното право, на нормативните актове в областта на устройство не територията, обществените поръчки, конкуренцията, енергетиката, концесиите, приватизацията, защитата на потребителите и др. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

Нашият екип в тази сфера

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
Виж всички