Обратно

Сфери на дейност

Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Съдружниците и асоциираните адвокати в дружеството осъществяват защита и процесуално представителство на лица пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, чиито права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи са нарушени.

Нашият екип в тази сфера

Даниела Доковска

Даниела Доковска

Съдружник
Ина Лулчева

Ина Лулчева

Съдружник
Васил Т. Василев

Васил Т. Василев

Съдружник
Златка Стефанова

Златка Стефанова

Съдружник
Виж всички