Обратно

Сфери на дейност

Подготовка на договори

Дружеството консултира своите клиенти при изготвянето и съгласуването на договори и съпътстващите ги документи относно всякакъв тип граждански и търговски сделки, познати на българското право, като винаги се стреми да предлага оптимални, а когато е необходимо – и нестандартни решения на съществуващите проблеми при тяхното сключване, изпълнение и прекратяване.

Нашият екип в тази сфера

Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
Виж всички