Кои сме ние?

Адвокатското дружество Доковска, Атанасов и съдружници възниква като юридическо лице през 2005 г., когато е вписано в регистъра на адвокатските дружества към Софийския градски съд по фирмено дело № 7269/2005 г., в съответствие със Закона за адвокатурата, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 55 от 25.06.2004 г. Преди законодателното уреждане на правно-организационната форма „адвокатско дружество” членовете от екипа имат своя обща предистория.

Повече