Обратно

Сфери на дейност

Консултации в областта на наказателното право и процес

Съдружниците и асоциираните към дружеството адвокати предоставят правни консултации, а в случай на необходимост – и писмени становища в областта на наказателното право и процес.

Консултациите и писмените становища могат да бъдат предоставени както на български език, така и на английски, френски, испански и руски език.

Нашият екип в тази сфера

Даниела Доковска

Даниела Доковска

Съдружник
Ина Лулчева

Ина Лулчева

Съдружник
Васил Т. Василев

Васил Т. Василев

Съдружник
Златка Стефанова

Златка Стефанова

Съдружник
Виж всички