Обратно

Сфери на дейност

Консултации в областта на наказателното право и процес

Съдружниците и асоциираните към дружеството адвокати предоставят правни консултации, а в случай на необходимост – и писмени становища в областта на наказателното право и процес.

Консултациите и писмените становища могат да бъдат предоставени както на български език, така и на английски, френски, испански и руски език.

Публикации...

Виж всички

„Незабвенни святители“ - Панчо Шопов, издателство Панчо Д. Шопов, С., 2022 г., автор на пояснителни текстове и редактор Васил Т. Василев, съставители Васил Т. Василев и Панчо Д. Шопов

03.06.2022

„Насърчение за свобода“ – Панчо Шопов, издателство Панчо Д. Шопов, С., 2021 г., автор на пояснителни текстове и редактор Васил Т. Василев, съставители Васил Т. Василев и Панчо Д. Шопов

01.06.2021

„Адвокат Йордан Минчев, или разказът за миналото като дълг към бъдещето“, сп. „Адвокатски преглед“, бр. 4/2021 г., с. 74 - 77

20.04.2021

„Няколко думи за юриста Панчо Шопов и неговата отдаденост на родния край“, сп. „Адвокатски преглед“, бр. 2/2020 г., с. 3 – 10

09.02.2020

Нашият екип в тази сфера

Даниела Доковска

Даниела Доковска

Съдружник
Ина Лулчева

Ина Лулчева

Съдружник
Васил Т. Василев

Васил Т. Василев

Съдружник
Златка Стефанова

Златка Стефанова

Съдружник
Виж всички