Back to news

News

Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944)

Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944)

27.02.2020

Представяне на монографията „Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944)“ на доц. Евгени Йочев, д.и.н.

Изказване на адвокат Даниела Доковска, научен редактор на монографията, 25 февруари 2020 г.

Уважаеми колеги,
Госпожи и господа,
Най-напред бих искала да поздравя Съюза на съдиите в България за това, че издаде тази толкова ценна монография.
Искам да поздравя доктора на историческите науки – доцент Евгени Йочев, за огромния труд, който вложи в изследването на несменяемостта на съдиите и прокурорите за периода 1879-1944 г. Всъщност може да се каже, че монографията на доц. Йочев изследва и анализира политическите борби за влияние и контрол над правосъдието през този период. Това е респектиращо научно съчинение в обем над 500 страници – обем, извънредно съдържателен, многопластов, поднесен с ерудиция и вещина. Никога досега тази тема не е била подлагана на такъв солиден научен анализ, така задълбочено, безпристрастно и всеобхватно.
Извори на изследването са източници от Централния държавен архив, от Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Научния архив към Българската академия на науките, документи и документални сборници, публикации в периодичния печат, статистически източници. Използваната литература обхваща над 270 съчинения в областта на историята на българската държава и право, на съдоустройството, на конституционното, наказателно-процесуалното и гражданско-процесуалното право, научни статии, анализи, спомени, речи, реферати, беседи и още много други ценни източници на информация.
Това е най-фундаменталното и най-мащабното съчинение, посветено на историческите корени на несменяемостта на съдиите и прокурорите в България. Борбата за несменяемостта на съдиите и прокурорите всъщност е борба за независимост на съдебната власт. Историческият поглед върху тази борба осветлява неизтощимия стремеж на политическата класа към овладяване на съдебната власт. Борбата за независимост на съдебната власт е още по-трудна, когато законодателството става жертва на партизански борби и домогвания до кадруването в съдебната власт и дисциплинирането на нейните представители, до политически натиск и влияние.
Тази борба като че ли ще е вечна.
Монографията на доц. Йочев доказва с научна фактология не само голямата роля на Съюза на съдиите за утвърждаването на несменяемостта съдиите и прокурорите, но и голямата роля на Съюза на българските адвокати за утвърждаването на тази независимост. Това не е просто колегиалност и не е само борба за право. Адвокатурата жизнено се нуждае от независима съдебна власт, защото съдебната власт, подчинена на политически влияния, лишава от смисъл адвокатската професия. Политизираната съдебна власт обезсмисля правото и развращава нравите.
Завършвам с това, че издаването на монографията на доц. Йочев за несменяемостта на съдиите и прокурорите е едно достойно дело на Съюза на съдиите в България. Струва ми се, че такива начинания помагат да се осъзнае, че Съюзът на съдиите в България не е обикновено професионално сдружение. Това е съюз на носителите на съдебната власт. И затова му подхожда да има достойни и значими инициативи, които да будят обществената мисъл и да тласкат правосъдното дело напред.
Поздравявам Ви още веднъж и Ви желая успех!