Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail:z.stefanova@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Златка Стефанова

Съдружник

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1998 г. Практикува в областта на наказателното право и наказателния процес.

Активен участник в дейността на фондация „Български адвокати за правата на човека”.

Временен преподавател на кандидатите за младши съдии в Националния институт по правосъдието по темата Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека като източник по приложението на Наказателно-процесуалния кодекс (2012- ).

Член на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия. (2016-).

Председател на Комисията за повишаване на професионалната квалификация при Софийския адвокатски съвет. (2016-)

Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Автор на правни консултации, публикувани в периодичния печат.

Ползва говоримо френски език.