Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Подготовка на договори
  • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Контакти

e-mail: y.daskalova@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Яна Даскалова

Адвокат

Завършила право в Университет Париж І Пантеон Сорбона, специалност „Бизнес право, банково и данъчно право”. Защитила дипломна работа на тема „Международни цесии на вземания”. Завършила общ курс по право на интелектуалната собственост, курс по авторско право и сродните му права, курс по авторско право и електронна търговия и лятно училище по интелектуална собственост, организирани от Международната академия към Световната организация по интелектуална собственост.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2006 г. Практикува в областта на гражданското право и процес, търговското, дружественото и банково право, право на интелектуалната собственост и Интернет.

Ползва писмено и говоримо френски и английски език.