Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела

Контакти

e-mail: v.mukova@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Вяра Мукова - Тонева

Съдружник

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1993 г. със специализация в търговското и дружественото право, административното право, приватизацията, нестопанското и кооперативното право. С опит в изготвянето на анализи на правното състояние на организации и търговски дружества, в реализиране на проекти, свързани с изготвяне на правни анализи на национално законодателство, сравнително-правни анализи, анализи на общностно право и на законодателство на страни – членки на ЕС.

Член на Настоятелството на Фондация „Български център за нестопанско право”. 

Ползва писмено и говоримо руски език.

Автор на публикации за правното положение на юридическите лица с нестопанска цел, за възможността им да участват в процедури за обществени поръчки.