Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail: v.vasilev@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Васил Т. Василев

Съдружник

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1997 г.

Член на Научно-методическия кабинет на Софийската адвокатска колегия (до 2012 г.).

Член на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (2013- ).

Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Преди вписването му като адвокат – ръководител на Пета районна прокуратура – София, прокурор в Районна прокуратура – Самоков и журналист.

Автор на книги, публицистични и научни статии.

Публикации...

Виж всички

Кой учреди Народния съд 1944-1945 г. // Дума, № 43, 16 май 1990, с. 7

16.05.1990

Начин да се съдят министри: За някои бели петна в нашето законодателство // Политика, № 6, 13 юни 1990, с. 3

13.06.1990

Нашата история под лозунга „В името на Отечеството и народа”: За най-представителните форуми в държавния и обществения живот на България // Политика, № 7, 20 юни 1990, с. 3

20.06.1990

Нашата история под лозунга „В името на Отечеството и народа”: За най-представителните форуми в държавния и обществения живот на България // Политика, № 8, 27 юни 1990, с. 3

27.06.1990