Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail: n.atanasov@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Никола Атанасов

Адвокат

Завършил Юридическия факултет на Нов български университет.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2007 г.

Работи в областта на наказателното право и процес.

Ползва писмено и говоримо английски език.