Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Процесуално представителство по наказателни дела

Контакти

Йорданка Вандова

Съдружник (2005-2019)

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1977-2019 г.

Активен участник в дейността на фондация „Български адвокати за правата на човека”.

Член на Научно-методическия кабинет на Софийската адвокатска колегия (до 2012 г.). Член на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (2013-2019).

Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Автор на публикации в областта на наказателното право и наказателния процес.