Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail: i.lulcheva@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Ина Лулчева

Съдружник

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1986 г. Активен участник в дейността на фондация „Български адвокати за правата на човека”.

Член на научно-методическия кабинет на Софийската адвокатска колегия (до 2012 г.). Член на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (2013- ).

Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Автор на публикации в областта на наказателното право и наказателния процес.

Някои отличия:

Почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност (2024).