Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail: i.vasileva@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Иглика Василева

Адвокат

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2007 г.

Работи в областта на наказателното право и процес.

Владее писмено и говоримо испански и английски език.