Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност

Контакти

e-mail:d.atanasova@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Димитрина Атанасова

Съдружник

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1991 г. със специализация в областта на облигационното право, търговското и дружественото право, приватизацията.

Преди вписването й като адвокат е работила като юрисконсулт.

Ползва писмено и говоримо руски език.