Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail:d.todorova@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Деница Тодорова

Адвокат

Завършила Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2015 г.

Работи в областта на наказателното право и процес.

Владее писмено и говоримо испански език.