Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail:d.dokovska@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Даниела Доковска

Съдружник

Родена на 20.03.1952 г. в гр. Русе в семейството на юристи.

Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1977 г.

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1977-1978).

Адвокат в Софийската адвокатска колегия (от 1978 г.). Член на Софийския адвокатски съвет (2002-2004). Председател на Научно-методическия кабинет към Софийската адвокатска колегия (1987-1990; 2003-2008).

Член на Съвета по правната квалификация към Бюрото на Централния съвет на адвокатурата (1983-1992).

Член на Висшия адвокатски съвет (1995–1998), (1998-2001), (2004-2008). Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет (2007-2008). Председател на Висшия адвокатски съвет (1.04.2008-9.05.2013).

Хоноруван преподавател по наказателен процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1984-2021). Член на Съвета на настоятелите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2008-2013).

Член на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание (2005-2008), (2017-2018).

Член на Консултативния конституционен съвет към Омбудсмана на Република България (2015-2017, 2018- ).

Член на Съюза на юристите в България (1977- ), член на Централния съвет на Съюза на юристите (1985-1990).

Един от учредителите на фондация „Български адвокати за правата на човека” (25.VІІ.1995).

Един от учредителите на фондация „120 години Юридически факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски”. Член на управителния съвет на фондацията (2012- ).

Член на Съюза на учените в България (2004- ), член на Бюрото на секция „Правни науки” на Съюза на учените в България (2004-2007), член на Управителния съвет на Съюза на учените в България (2018- ) .

Член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (2006-2015).

Член на Българската асоциация по криминология (1986- ), председател на Контролния съвет на асоциацията (1992-1995).

Член на Програмния съвет на Националния институт по правосъдието (2002-2008, 2014- ).

Председател на Библиотечния съвет към Библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски съвет (2001- ).

Член на редакционната колегия на сп. „Адвокатски преглед (1999-2006). Главен редактор на сп. „Адвокатски преглед” (2007- ).

Член на редакционната колегия на сп. „Съвременно право” (2007- ).

Дългогодишен член на редакционната колегия на сп. „Общество и право”. Заместник-главен редактор на сп. „Общество и право” (1991-1994).

Член на настоятелството на „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) (2003-2017)

Член на настоятелството на фондация „Български институт за правни инициативи“ (2015- ).

Един от учредителите на Фондация „Радостина Константинова“. Член на управителния съвет на фондацията (2011-  ).

Един от учредителите на Сдружение „Общество „Право и помирение“. Член на Управителния съвет на фондацията (2014- ).

 

Някои отличия:

Сребърна значка на Съюза на юристите в България (1986).

Награда „Адвокат на годината” (2007, 2008) на в. „Право”.

Награда „Юрист на годината” на сп. „Правен свят” (2007, 2008)

Висше отличие огърлие с грамота на министъра на правосъдието и пазителя на държавния печат по случай „130 години Министерство на правосъдието” (13.07.2009).

Награда „Човек на годината 2010 година” на  Българския Хелзинкски комитет за принос към правата на човека (10.12.2010)

Почетен плакет на Съюза на Юристите в България (2012).

Грамота на Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) – Брюксел, за изключителен принос като ръководител на българската делегация в ССВЕ (2013).

Почетен плакет на Висшия адвокатски съвет по случай 15-годишнината от възстановяването на списание „Адвокатски преглед“ (2014).

Плакет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за значителен принос в дейността за повишаване на професионалната квалификация на българските адвокати и по повод 10-годишнината от учредяването на фондацията (2015).

Почетен плакет на Висшия адвокатски съвет по случай 90-годишнината от създаването му (2015).

Награда „Адвокат Тодор Бурилков“ на Висшия адвокатски съвет за цялостна дейност за българската адвокатура (2017).

Юбилеен знак на Висшия адвокатски съвет „130 години от първия Закон за

адвокатите 1888 година“ за принос към българската адвокатура (2018).

Юбилеен медал „15 години Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ – с признание за приноса като учредител на Фондацията и за усилията тя да се превърне в образователна институция, утвърждаваща високи професионални и етични стандарти в адвокатската професия, и за приноса й като лектор в повишаване на квалификацията на българските адвокати (2020)

Кристален плакет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за изключителен принос за утвърждаване на престижа на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и за всеотдайна дейност за превръщането му в значима научна и образователна институция (2020)

Юбилейна грамота по повод 95 години от създаването на Висшия адвокатски съвет (2021)

Оpдeн „Cв. Cв. Kиpил и Meтoдий“- oгъpлиe зa ocoбeнo знaчими зacлyги зa paзвитиeтo нa пpaвнaтa нayĸa и юpидичecĸoтo oбpaзoвaниe (2023)

Някои публикации:

Адвокатската тайна // Адвокатурата и правата на човека. Конференция в чест на 25-годишнината от ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, Пловдив, 13-15 октомври 2017 г. – С: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев, 2018. 

Аз пиша за свободните хора: За наказателноправните възгледи на Жан Пол Марат. // Общество и право, 1989, № 1, с. 30-32.

Алеко Константинов като адвокат / състав. Даниела Доковска. С.: ВАС, 2012, 264 с.

Висшите полицаи, законът и правосъдието // Адвокатски преглед, 2003, № 3-4, с. 37-41; в. Монитор, ХІ, (19 февр. 2003), с. 14.

Възражение на адв. Даниела Доковска по делото „ЕВН“: „Никой не може да бъде съден за изказано експертно мнение // Дe факто, 11.02.2021 г.  

Възражение на адв. Даниела Доковска по делото „ЕВН“: „Никой не може да бъде съден за изказано експертно мнение // Дневник, 12.02.2021 г.  

Гаранции за справедлив процес в българското наказателно производство. Съответствие на българското наказателнопроцесуално законодателство с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. // Европейска конвенция за правата на човека и българското законодателство и съдебна практика: Пет години след ратификацията: Материали от междунар. конф., София, 4-5 дек. 1997, НДК. –  София: Бълг. център по правата на човека, 1998, с. 118-133.

10 години център за обучение на адвокати. Слово на адвокат Даниела Доковска, член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев // Адвокатски преглед, 2015, № 10, с. 62.

Днес повече от всякога никой не може да разследва главния прокурор // svobodnaevropa.bg, 9.04.2021 г. (препечатано в Де факто, Mediapool.bg, Дневник)

Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес. // Справочник на съдебния заседател. – София: Дике, 2006. – с. 92-99.

Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес. // Справочник на съдебния заседател. – София: Дике, 2004. – с. 86-94.

Един политически процес с временен ефект – пролог от защитната й реч по процес № 1. // Право, ІІ, 1994, № 3, с. 3.

Ефектът на страха. // Общество и право, 1989, № 7, с. 27-28.

За „баланса между правото и справедливостта“ //svobodnaevropa.bg, 25.09.2019;

За въззивното обжалване на присъдите. // Адвокатски преглед, 2000, № 2, с. 3-14.

За началника на „агента под прикритие” в наказателния процесс. / Екатерина Трендафилова, Даниела Доковска // Апис 6. Модул „Време”

За непълнолетния и неговия адвокат. // Обществено възпитание, 1987, № 2, с. 16-20.

За Нилс Кристи и пределите на страданието. // Dnevnik.bg, 21.11.2015.

За нуждата от четене преди писане (на законопроекти)// De facto, 9.06.2020.

За „рейтинга“ на вещите лица и за вредата от него – De facto, 20.04.2020.  

Защита на обвиняемия – но откога?: Кръгла маса на тема: Правото на защита в наказателния процес: Участници Еню Комитов, Димитър Здравчев, Никола Орешаров, Даниела Доковска, Милчо Венков, Георги Гатев. // Общество и право, ІХ, 1988, № 2, с. 24-29.

Защитна реч на адвокат Даниела Доковска. Стенограма. // Делото Живков: Обвинение, защита, съд: Сборник документи. – София: Арес Пресс, 1994. – с. 118-232.

Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела 2002-2004 г. / [ Даниела Доковска … и др.] . – София: Институт „Отворено общество“, 2007. – 44 с.

Кратко разяснение за мафията //Mediapool.bg, 15.07.2020 г.

Криминология и наказателен процес (някои аспекти) / Даниела Доковска, Евгения Вачкова // Криминологията в България – минало, настояще и бъдеще. София: БАК, 1997, с. 16-24.

Медийно право. Речник на основните понятия. / Александър Арабаджиев, Даниела Доковска, Димитър Гочев … и др. Радомир Чолаков – съставител. – София : Вестникарска група България. Издателска къща Труд, 2005. – 485 с.

Наказателно-процесуален кодекс. Част първа и част втора. Съдебна практика на Върховния касационен съд 2006 – 2021 г. / състав. Даниела Доковска, Ася Петрова, Боян Бележков. – София: Сиби, 2022. – 247 с.

Наказателният процес [в България] – хаос и безпомощност. // в. Дневен труд, LХVІІІ, бр. 261 (20 септ. 2004), с. 33.

Нарушенията не могат да се разкриват чрез престъпления // в. Политика, бр. 081 (5-11 ноeмв. 2005)

Никой не е казал, че демокрацията е вечна // в. Капитал (1-7 февр. 2019)

Нушич, Бранислав. Реторика / предг. Даниела Доковска. – София: Сиби, 2011. – 311 с.

Отмъщение с ръката на правосъдието. // Общество и право, 1986, № 10, с. 25-26.

Позорните и неистинските обстоятелства като средство на престъплението клевета. / Антон Гиргинов, Даниела Доковска // Държава и право, 1990, № 6, 38-45.

Помирение между страните в производството, което се образува по тъжба на пострадалия. // Социалистическо право, 1981, № 10, 46-49.

Право на равноправие. // Общество и право, 1990, № 5, с. 10-11.

Правосъдието като основа на държавата // в. Политика, бр. 055 (6-13 май, 2005)

Представяне на монографията „Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879-1944)“ на доц. Евгени Йочев, д. и. н. Изказване на адвокат Даниела Доковска, научен редактор на монографията, 25.02.2020 г.// Съдийски вестник – 27.02.2020 г., Съдебно право – 27.02.2020 г.

Престъпления чрез медиите. Отговорност на журналистите (процесуален ред). Отговорност на медията. / Даниела Доковска, Васил Василев // Медийно право – речник на основните понятия. –  София: Вестникарска група „България“ и Книгоиздателска къща „Труд”, 2005. – с. 325-335.

Приветствено слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, произнесено на тържественото честване в Съюза на юристите. // Адвокатски преглед, 2010, №  4-5, с. 3-4.

Приветствено слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска по случай откриването на учебната година – 15.10.2010 г. // Адвокатски преглед, 2010, № 10-11, с. 83.

Приветствено слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска по случай откриването на учебната година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” – 13.10.2011 г. // Адвокатски преглед, 2011, № 10, с. 57-58.

Принос в правната теория за наказателноотговорните лица. [Рец. за Гиргинов, Антон. Наказателноотговорни лица. – С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 1995. – 225 с.] / Маргарита Чинова, Даниела Доковска // Съвременно право, VІІІ, 1997, № 1, с. 110-113.

Промените в НПК от 2001 година: провалът на една реформа. / Екатерина Трендафилова, Даниела Доковска // Правата на човека, 2002, № 1, с. 5-17.

Процесуални проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия. – София: ЦСА в България, 1986. – 48 с.

Първи сборник с решения на районните съдии. [Рец. за Сборник решения по административно-наказателни дела. С.: Сиби, 2002] // Адвокатски преглед, 2002, № 9-10, с. 52-53.

Първият Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г.: Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, произнесен на Тържественото честване на 120-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите, 22.11.2008 г., зала „София”на х-л „София”. // Адвокатски преглед, 2008, № 11-12, с. 3-14.

Размисли за хипотенузата // De facto, 2.12.2019 г.

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет [Даниела Доковска], произнесено на тържествената Национална конференция на адвокатурата в гр. Русе, посветена на 135-годишнината от процеса срещу Ботевите четници и 110-годишнината от смъртта на техния защитник Илия Цанов. // Адвокатски преглед, 2011, № 7, с. 33-47.

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска по повод на откриването на новата сграда на българската адвокатура. // Адвокатски преглед, 2012, № 7, с. 57-58.

Слово на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, произнесено в Съюза на юристите в България по случай 16 април – Деня на конституцията и юриста. // Адвокатски преглед, 2012, № 4, с. 56-57.

Специализиран съд за бързо правосъдие? Законодателен абсурд! // в. Труд, год. 70, бр. 122 (5 май 2010), с. 14-15.

Спортните травми и наказателната отговорност. / Антон Гиргинов, Даниела Доковска // Социалистическо право, 1985, № 1, с. 54-59.  

Специалните разузнавателни средства са най-неефективният начин на разследване – в. „Класа“, 18.02.2011 г.

Срещу течението на ежедневното зло. Сборник с правни научни изследвания на доцент Кристиан Таков. // К Вестник за критика, дебати и културни удоволствия, бр. 7 (16 ноември 2018), с. 1.

Съдебна практика на Върховния съд на Република България по Наказателно-процесуалния кодекс: 1975 – 1995 / състав. Даниела Доковска, Е. Трендафилова, М. Чинова. – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1996. – 436 с.

Съдебната власт в България 1989-2014 г. – един наистина съвременен дискурс [Рецензия за Пенев, Пенчо. Съдебната власт в България 1989-2014 г. Проблеми на съвременния дискурс. – С: Сиби, 2014] // Адвокатски преглед, 2014, № 12, с. 66.

Съдебната реформа: законодателно обслужване на прокуратурата // mediapool.bg, 10 октомври 2016; Капитал, 10 октомври 2016. 

„Тайните” на съдебната реч: Процес в пледоарии. / Михаил Менев, Иван Филчев, Никола Стойчев, Даниела Доковска, Величко Руменчев. // Общество и право, 1985, № 7, с.26-28.

„Тра-ла-ла” по време на криза // в. Труд, год. 70, (5 април 2010)

Lex Petkania или пързалката на добрите намерения / Даниела Доковска и др. // в. Политика – Седмицата в 40 страници, бр. 008 (12-18 юни, 2004), с. 18

За нея:

Адвокат Даниела Доковска – човек на 2010 година. // Общество и право, 2010, № 10, с. 88-89.

Адвокат Доковска – усещане за класа / Зоя Димитрова. // в. Политика, бр. 013 (17-23 юли, 2004).

Адвокат на закона / Ани Пармаксизян // в. 24 часа, бр. 233(5385) (24 авг., 2006)

Адвокатите, които нито една власт не обича / Силвия Гурмева // в. 24 ч., (15 окт., 2010)

Редакции:

Адвокатурата и правата на човека [Конференция в чест на 25-годишнината от ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, Пловдив, 13-15 октомври 2017 г.], С.: Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев“, 2018. – 147 с.

Ама, моля Ви се… Адвокат Йорданка Вандова – съст. Никола Вандов, Даниела Доковска, Ирина Вандова, Веселина Нюман – С.: Изд. Валентин Траянов, 2020. – 303 с.   

Балканджиева, Благовеста. Адвокатски преглед: Библиография 1921-1948, 1999-2008. / Благовеста Балканджиева, науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2009. – 573 с.

Балканджиева, Благовеста. 15 години Национален институт на правосъдието / Благовеста Балканджиева, науч. ред. Даниела Доковска – С.: Сиби, 2019. – 131 с. 

Бейли, Франсис. Съдебният адвокат. / Франсис Лий Бейли, прев. Валентин Брайков, науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2012. – 334 с.

Брайков, Валентин. Договорът за продажба – спътник на цивилизацията / Валентин Брайков, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2014. – 174 с.

Брайков, Валентин. Тревога и надежда. / Валентин Брайков, науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2022. – 467 с.

Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация. / Биляна Гяурова-Вегертседер, Исидора Димова, Мартин Граматиков, Наталия Киселова, Теодор Славев, Цветомир Тодоров, науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Български институт за правни инициативи, 2022. – 124 с.

Владикин, Любомир. Правната природа на библейската монархия. Опит за установяване престолонаследните системи в древния Рим / Любомир Владикин, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2016. – 98 с. 

В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство [анализ на добри адвокатски практики, осъществен в рамките на изследване по Работен проект 2 „Оценка на достъпа до правна помощ“; обобщение на основните човешки права при задържане и разпит от разследващи органи] / Златка Стефанова, Иванка Иванова; ред. Даниела Доковска. – София: Институт отворено общество, 2018. – 63 с.

Деливерска, Мариела. Дискриминация, основана на генетични характеристики: Как да я разпознаем и преодолеем / Мариела Деливерска, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2014. – 83 с.

Деливерска, Мариела. Генетична дискриминация: Същност, регламентация и защита / Мариела Деливерска, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2014. – 327 с.

Делото Гуцанови срещу България / прев. от фр. Яна Даскалова, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2014

Делото Димитров и други срещу България / прев. от англ. Иглика Василева, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2014

Добчев, Петко. 130 години Министерство на правосъдието. Юбилеен алманах 1879-2009 / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2009. – 263 с.

Добчев, Петко. Българската адвокатура / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2003. – 634 с.

Добчев, Петко. Българската адвокатура: Нормативни актове / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2004. – 368 с.

Добчев, Петко. Върховният административен съд. / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Юридическо дружество, 2007. – 512 с.

Добчев, Петко. Върховният касационен съд: 1880 – 2003. / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2005. – 422 с.

Добчев, Петко. Върховният касационен съд: 1880 – 2020. / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2020. – 435 с.  

Добчев, Петко. Несъстоятелност. Селективна библиография на българската правна литература 1891 – 2005 / Петко Добчев, науч. ред. Даниела Доковска. – С: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, 2007. – 87 с.

Добчев, Петко. Софийската адвокатска колегия: 1878 – 2005. / Петко Добчев; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2005. – 262 с.

Добчев, Петко, Бл. Балканджиева. Висш адвокатски съвет 1925-2010. Юбилеен алманах./ Петко Добчев, Благовеста Балканджиева, науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2012. – 438 с.

Европейски стандарти относно статута на прокурорите. // Иванка Иванова, съставител и преводач, Даниела Доковска, редактор // С.: Сиби, 2021 – 283 с.

Екимджиев, Михаил, Сн. Стефанова. Колизии между българското законодателство и ЕКПЧ. / Михаил Екимджиев, Снежана Стефанова; ред. Даниела Доковска. – Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 2015. – 142 с.

Екимджиев, Михаил, Темида в огледалния свят. / М. Екимджиев; ред. Даниела Доковска. – Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски“, 2016. – 215 с.

Йочев, Евгени, Несменяемостта на съдиите и прокурорите (1879 – 1944) / Евгени Йочев; науч. ред. Даниела Доковска – С.: Съюз на съдиите в България, 2019. – 535 с.

Йочев, Евгени. В служба на българското правосъдие и на адвокатурата. История на Съюза на българските адвокати (1920 – 1944) / Евгени Йочев; науч. ред. Даниела Доковска – С.: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 2020. – 450 с.

Йочев, Евгени. Сдружението на българските съдии и Съюзът на българските адвокати по време на правителствата на Отечествения фронт (1944 – 1948) / Евгени Йочев; науч. ред. Даниела Доковска – С.: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 2022. – 526 с.

Институтът на съдебния заседател. Сравнителноправно изследване / науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Български институт за правни инициативи, 2016. – 63 с.

Константинова, Радостина. Моето защо. Разследвания, репортажи и интервюта от три десетилетия/ съст. Катя Янева, ред. Даниела Доковска. – С.: „Ропринт“  ЕАД със съдействието на Фондация „Радостина Константинова, 2018. – 191 с. 

Кристи, Нилс. Мяра на престъпленията / прев. от англ. Иглика В. Василева, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2016. – 211 с.   

Кристи, Нилс. Предели на страданието / прев. от норв.  Анюта Качева, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2012. – 159 с.  

Кристи, Нилс. Контролът върху престъпленията като индустрия. ГУЛАГ, но на Запад. / прев. от англ. Иглика В. Василева, ред. Даниела Доковска. – С: Сиби, 2017. – 279 с.

Марчева, Деяна. Конституционният принцип на правовата държава, С.: Нов български университет / ред. Даниела Доковска, 2021.

Нушич, Бранислав. Реторика / прев. от сръбски Маргарита Дикова, науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2010. – 311 с.

Петрова, Ангелина. Убийте котката на Георги Марков /Ангелина Петрова; ред. Даниела Доковска. – София: Фондация „Арете-Фол”, 2007.

15 години Национален институт на правосъдието / Благовеста Балканджиева; науч. ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2019. – 131 с.

Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ / прев. от фр. Яна Даскалова, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2015. – 91 с.  

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека / прев. София Разбойникова, ред. Даниела Доковска. – С.: ЦОА „Кр. Цончев”, 2011. – 125 с.

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека; 2 доп. изд. / прев. София Разбойникова, Динко Кънчев, ред. Даниела Доковска. – С.: ЦОА „Кр. Цончев”, 2013. – 167 с.

Славев, Теодор, Мария Костадинова. Институтът на съдебния заседател. Сравнителноправно изследване / Теодор Славев, Мария Костадинова, науч. ред. Даниела Доковска. – София: Български институт за правни инициативи, 2016. – 63 с.

Съдията. В памет на Румен Янков / Мирела Веселинова и др., консултант Даниела Доковска. – С.: Съюз на съдиите в България, 2017. – 263 с.

Трендафилова, Екатерина. Защитникът в наказателния процес на Република България / Екатерина Трендафилова; ред. Даниела Доковска. – София: Софи-Р, 1992. – 256 с.

Трендафилова, Екатерина. Промените в НПК от 1999: Теоретически положения, законодателни решения, тенденции / Екатерина Трендафилова; ред. Даниела Доковска. – София: Сиела, 2001. – 294 с.

Трендафилова, Екатерина. Съдебен контрол върху предварителното производство на ФРГ/ Екатерина Трендафилова; ред. Даниела Доковска – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1995. – 219 с.

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев. Алманах / Благовеста Балканджиева; науч. ред. Даниела Доковска, С.: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 2020. – 159 с.

Шаркова, Мария. Медицинският деликт/ Мария Шаркова; ред. Даниела Доковска. – София: Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 2018. – 159 с.  

Юго, Виктор. Избрани речи и прокламации / прев. от фр. Димитър Ризов, ред. Даниела Доковска. – С.: Сиби, 2015. – 207 с.