Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на наказателното право и процес
  • Процесуално представителство по наказателни дела
  • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

Контакти

e-mail:d.dokovska@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Даниела Доковска

Съдружник

Завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” .

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1977-1978).

Адвокат в Софийската адвокатска колегия (от 1978 г.). Член на Софийския адвокатски съвет (2002-2004). Председател на Научно-методическия кабинет към Софийската адвокатска колегия (1987-1990; 2003-2008). Ръководител на научната дейност на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (2012- ).

Член на Съвета по правната квалификация към Бюрото на Централния съвет на адвокатурата (1983-1992).

Член на Висшия адвокатски съвет (1995-1998), (1998-2001), (2004-2008). Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет (2007). Председател на Висшия адвокатски съвет (1.04.2008-10.05.2014).

Хоноруван преподавател по наказателен процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1984- ). Член на Съвета на настоятелите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2008-2014) .

Член на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание (2005-2008).

Член на Съюза на юристите в България (1977- ), член на Централния съвет на Съюза на юристите (1985-1990).

Един от учредителите на фондация „Български адвокати за правата на човека” (25.VІІ.1995).

Един от учредителите на фондация „120 години Юридически факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Член на управителния съвет на фондацията (2012- ). 

Член на Съюза на учените в България, член на Бюрото на секция „Правни науки” на Съюза на учените в България (2004-2007).

Член на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев” (2006- ).

Член на Българската асоциация по криминология (1986- ), председател на контролния съвет на асоциацията (1992-1995).

Член на Програмния съвет на Националния институт по правосъдието (2002-2008).

Председател на Библиотечния съвет към Библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски съвет (2001- ).

Член на редакционната колегия на сп. „Адвокатски преглед (1999-2006). Главен редактор на сп. „Адвокатски преглед” (2007- ).

Член на редакционната колегия на сп. „Съвременно право” (2007- ).

Дългогодишен член на редакционната колегия на сп. „Общество и право”. Заместник-главен редактор на сп. „Общество и право” (1991-1994).

Сребърна значка на Съюза на юристите в България (1986).

Награда „Адвокат на годината” (2007, 2008) на в. „Право”.

Награда „Юрист на годината” на сп. „Правен свят” (2007, 2008)

Висше отличие огърлие с грамота на министъра на правосъдието и пазителя на държавния печат по случай „130 години Министерство на правосъдието” (13.07.2009).

Награда „Човек на годината 2010 година” на Българския Хелзинкски комитет за принос към правата на човека (10.12.2010).

Почетен плакет на Съюза на юристите в България (2012).

Автор на публикации в областта на наказателния процес, наказателното право и криминологията.  

Ползва писмено и говоримо руски език.