Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Контакти

e-mail: tz.chukleva@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Цветана Чуклева

Съдружник

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1978 г. със специализация в търговското, банковото и дружественото право. Преподавала „Основи на правото” в Университета за национално и световно стопанство.

Член на Висшия контролен съвет на адвокатурата.

Член на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (2013- ).

Член на Централната избирателна комисия за избор на предзидент – 1991 и 2006 г., член на Централната избирателна комисия за избор на членове на Европейския парламент от Република България – 2007 г.

Автор на публикации в областта на гражданското, гражданскопроцесуалното и търговското право.